Tukim US Facebook

עבור אל תוכןyoel46

משתמש מאז 04/06/2011 - 13:51
מנותק פעיל לאחרונה 12/09/2016 - 10:17

הודעות שכתבתי

בנושא:פינק יכול לישרוד מיתחת ל0 מעלות בחורף ?

07/11/2015 - 17:47

מניסיוני,באפס מעלות שורדים,אם זה קורה רק לעתים.

אבל חשוב יותר שלא יהיו ברוח ולחות.


בנושא:פינק יכול לישרוד מיתחת ל0 מעלות בחורף ?

07/11/2015 - 10:13

באיזה סוג מדובר?


בנושא:זה דררה פאליד או פלדינו

01/11/2015 - 18:11

פאלידאינו .זו ציפור שכרומוזום אחד לוטינו והשני פאליד(כרומוזומי המין בלבדׂ)..

המראה כמעט כמו לוטינו עם מריחה ירקרקה.

אין נקבות פאלידאינו.או שהן פאליד או שהן אינו(לא מדובר כאן על מופעים כחולים)


בנושא:לבעלי נסיון אשר מבינים בקאיק

22/11/2014 - 16:26

מזונו של הקאיק,הוא כמזונם של כל הדרום אמריקאים.

וממש לא כמו הלורים.eXTReMe Tracker