Tukim US Facebook

עבור אל תוכןEM1

משתמש מאז 11/07/2012 - 17:32
מנותק פעיל לאחרונה 09/02/2021 - 20:37

הודעות שכתבתי

בנושא:3 תוכונים זכר או נקבה

17/05/2020 - 01:17

זכרים או נקבות?

הם עדיין גוזלים אבל גידלתי בצעירותי והייתי מוציא למכירה לסוחרים מאות כל חודש... הצהוב זכר... אחד הכחולים נקבה ואחד ספק זכר... מגלה פה סוד מקצועי... כן אפשר להבדיל הגוזלים... כשהם יוצאים מהקן אם הדונגית ורודה זה זכר... אם לבן כחלחל בהתחלה זה נקבה אחר כך לבן כחלחל משתנה לחום וורוד הופך לכחול של זכר...

Sent from my Redmi 8 using Tapatalk


eXTReMe Tracker